Käyttöehdot

Nämä ovat Arsnet-verkkopalvelun käyttöehdot esittelysivustolla kävijöille. Sivustolla on erikseen käyttöehdot Arsnet-verkkopalvelun jäsenille.

Arsnet on esittelysivusto, jolla eri kulttuurialojen ammattilaiset esittäytyvät tekstein, kuvin ja videonäyttein. Arsnet on voittoa tavoittelematon palvelu, jonka tarkoituksena on lisätä kulttuuriammattilaisten työllistymismahdollisuuksia ja tarjota kohtaamisväylä kulttuuripalveluiden tarjoajille ja käyttäjille. Arsnet ei välitä kulttuuriosaajien palveluita. Yhteydenotot tapahtuvat suoraan sivuston käyttäjän ja kulttuuriosaajan välillä esittelysivuilla olevien yhteystietojen perusteella.

Arsnet-verkkopalvelun käyttäjä voi tutustua sivustolla kulttuurialan tarjontaan. Arsnetista löytyy esimerkiksi esiintyjiä erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin, kulttuuripalveluiden tarjoajia sekä taidelahjojen ja -esineiden tekijöitä. Sivuston käyttäjä voi myös ehdottaa sivuston ylläpitäjälle uutista tai tapahtumaa laitettavaksi uutissivulle tai tapahtumakalenteriin.

Käyttäessäsi Arsnet-verkkopalvelua sinun tulee noudattaa näitä ehtoja.

Jos et hyväksy käyttöehtoja, sinun tulee lopettaa palvelun käyttö.

Arsnetin vastuu

Arsnet pyrkii varmistamaan, että verkkopalvelun sisältö on paikkansapitävää ja ajan tasalla. Arsnet ei kuitenkaan vastaa sivustolla olevista tiedoista eikä sivun käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, mukaan lukien esimerkiksi:

  • sivustolla esiintyvien tietojen virheet tai puutteet
  • toimitetun aineiston julkaisematta jääminen
  • verkkopalvelussa olevat keskeytykset tai verkkopalvelun lopettaminen
  • tietokonevirukset, ohjelmistovirheet tai muut viat

Arsnet ei ole vastuussa verkkopalvelusta linkitettyjen ulkopuolisten sivustojen tai lähteiden saatavuudesta tai sisällöstä.

Palvelun käyttäjän vastuu ja immateriaalioikeudet

Käyttäjä vastaa verkkopalveluun esimerkiksi sähköpostin kautta tai internet-sivujen välityksellä toimittamastaan aineistosta.

Verkkopalvelu ja sen sisältö ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Arsnet-verkkopalvelun käyttäjällä ei ole omistamaansa aineistoa lukuun ottamatta oikeutta kopioida, muokata, välittää, levittää tai julkaista Arsnet-sivustolla olevaa aineistoa. Myös sivustolla olevan aineiston linkittäminen osaksi toista internet-sivustoa laajuudeltaan, esittämistavaltaan tai muuten hyvän tavan vastaisesti on kielletty.

Aineiston julkaiseminen ja palvelun muuttaminen

Arsnetilla on oikeus julkaista käyttäjän toimittama aineisto sellaisenaan tai hyvän tavan mukaisesti muutettuna. Arsnetilla on oikeus kieltäytyä julkaisemasta lainvastaista ja hyvän maun vastaista materiaalia Arsnet-verkkopalvelussa. Arsnet-verkkopalvelulla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, toimintaa ja käyttöehtoja sekä lopettaa palvelun tuottaminen.

Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Arsnet-verkkopalvelun käyttöä koskevat erimielisyydet pyritään sopimaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, riitä ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Turun käräjäoikeudessa noudattaen Suomen lainsäädäntöä.